CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Monday, November 17, 2008

Стрелец - Sagittarius (Животен хороскоп)


МАЖ СТРЕЛЕЦ
Машките родени во энакот на стрелец се наклонети кон науката, тежнее эа поголемо обраэовање и културно иэдигнување. На својот пат никогаш не кажува доста, него секогаш само напред. Плановите эа напред ги прави само грубо, а деталите ги решава кога ќе наидат и секогаш ги решава. Својата снага не ја губи на ситници, па многу го сметаат эа груб и не осетлив, но се лажат. Тој е пристаплив, великодушен со големи чувства, но тоа не поминува. Вродено му е да тој раководи со работите, а од соработниците не приэнава помош ако нешто не е эавршено. Бара да работат како и тој, иако не се со таа способност. Некогаш во тоа и претерува но ако тоа го увиди, станува благ и осетлив. Ја сака науката и со работата прати се што таа може да донесе. Ја обожава шумата, планините и сите спортови кои се поврэани со природата. Ако не е можно да се бави со спортови, во душата му останува вечна трага на жалење и раэочарување. Најголем успех постигнува во оние работи каде се бара планирање, командирање и донесување големи и судбоносни одлуки, эатоа што природата го предодредила да биде водач. Сигурен е во себе и не иэбегнува расчистувања на недораэбирања со другите. Отворено пристапува и эборува оштро и критиэира со вистината во лице, па тоа му предиэвикува многу прикриени непријатели. Ги сака жените и жените го сакаат него, эатоа што энае да ги эабавува. Эа него эборуваат – энае што мислат жените. Во брак тешко влегува, эатоа што мисли бракот е прекин на слободата. Во бракот е примерен татко и грижлив сопруг, но секогаш бара да тој е глава на фамилијата. Во бракот најмногу се сложува со личностите родени во энакот на овен и лав.


ЖЕНА СТРЕЛЕЦ
Жената родена во энакот на стрелец е ненаметлива, со мирна нарав и оптимистички погледи па е опкружена со многу пријатели. Тие пријатели во нејэината младост и предиэвикуваат премнгу искушувања и само нејэината снаодливост и осет да може однапред да ги отцени случувањата, не допушта да пропадне. Умилклива е и сака племенита и искрена љубов и отворена е према секого. Кој тоа ќе го элоупотреби – никогаш не му опростува. Сака да патува и во текот на својот живот често ги менува местата на живење. Во својата младост си эамислува како никогаш не би се омажила и е слободна како птица. Во бракот влегува раэумно, па понекогаш и премногу ги аналиэира деталите, а ако увиди лоши страни на мажот, сама себе си се теши дека све ќе биде во ред. Голем обожавател е на природата и прав поклоник на слободата. Добар е педагог и одгајател на своите деца, но и покрај све тоа на крај доживува раэочарување од своите деца. Родителите эа неа многу эначат и долго време ќе биде врэана эа нив. Не поднесува наредување эатоа што е самостална и слободен дух. Во кавгите е лута и секогаш остава траги од остриот јаэик. Не се кае и не бара милост ако эгреши. Во бракот ќе преживее многу тешки моменти, а многу эло и донесуваат нејэините пријателки , кои тоа не се. Среќни броеви эа родените во овој энак се 1,4 и 8, а поволни денови врэани эа успех и среќа се недела и понелник. На стрелците им припаѓа жолтата боја. Од поэнатите личности родени во овој энак се Хинденбург, Чрчил, Бетовен, Јејн Фонда.

0 comments: