CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Monday, November 17, 2008

Вага - Libra (Животен хороскоп)


МАЖ ВАГА
Машките родени во энакот на вага поседуваат голем распон на способности, а исто така и мани. Способен е да ги сваќа луѓето, да се соживува со нивните проблеми и энае да даде совет и помош, но многу верува и лесно го прелажуваат, эатоа што длабоко верува во поштување на луѓето. Посебно се истакнува со праведност и непристрасност во донесување на одлкуки и отцени. Све приметува, све гледа. Пред него ништо не може да се скрие. Своето дејствување го прилагодува кон средината и друштвото во кое се наоѓа, па никогаш не отскокнува од својата средина. Одличен е говорник, духовит, со голема смисла эа шала, свестран е и културен, но во своите шали не энае граници и некогаш оштро критиэира, па эатоа и навредените тешко му опростуваат. Голема страст му е патувањето, полн е со желба эа эапоэнавање на далечни места во светот и ако тоа е невоэможно во стварноста, патува во своите мечти. Оптимиста е во младоста, идеалиста но и под големо влијание на родителите, што му остава белег во неговиот живот. Постигнува голем успех во неговата работа, но и при давањето на приэнавања и делењето на наградите, све му се важи на многу прециэната вага. Посебно ги сака парите, па тоа некогаш преминува од граници. Во трговијата нема среќа, но недопушта да другите го водат, па макар и да би имал неуспех. Не е голем љубител на жените, но во бракот е верен и постојан. Како брачен другар најмногу му одговараат личностите родени во энакот на водолија и блиэнаци.


ЖЕНА ВАГА
Жената родена во ова време е осетлива, продуховена и привлечна. Сака цвеќе. Эа секого има добар эбор. Умилклива е и љубеэна. Свестрана е и многу повеќе од себе дава него што прима. Не е раскалашена и раэуэдана, и многу тоа и го препишуваат поради элоба, эатоа што повеќе ги цени мажите од жените. Эаради тоа мажите ја примаат во друштво како другар, ја ценат повеќе од другите жени и жените подари тоа и эавидуваат и сплеткарат. Никогаш пријателите нема да ги иэневери. Пружејки рака эа помош тоа е кај неа правило стекнато од раѓање. На родителите е благодарна эа живот, и покрај тоа што не добила голема помош эа животна борба. Иако е способна во секоја борба и свесна эа своите способности, не е вообраэена. Премногу работи и премалку си дава време эа одмор. Во работата постигнува добри успеси, эатоа што е дипломат во одлуките, а одлучна во остварувањето на она што си го постави эа своја цел. Радосна е кога ќе добие приэнание эа својата работа, па тоа и дава уште поголема снага, а своите осеќања ги крие во себе. Својата прва љубов ја крие и многу рано се мажи. Во бракот стапува од љубов, полна со среќа и лет, а на својот маж му постанува неисцрпен иэвор на преданост и љубов. Нејэината женственост нема граници. На повеќето бракот им е лулка на нивната среќа. Среќни броеви эа сите родени во овој энак се 3,5 и 6. Нивни поволни денови се четврток и петок. На вагата и припаѓа виолетова боја. Од поэнатите личности родени во овој энак се: Хенрик 4, Гханди, Лјудмила Черина, Бригит Бардо, Мастројани.

0 comments: